Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.odziezpokrowce.pl.

Sprzedającym jest Firma Logic Inwest Grzegorz Sługocki z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Sygietyńskiego 3/21,  58-506 Jelenia Góra.  Sprzedaż w sklepie stacjonarnym prowadzona jest we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 72a. Zarejestrowani pod numerem NIP: 6111367735, Regon: 020676897.

Rachunki w PLN

 • Pekao S.A. I o w Jeleniej Górze nr rach. 91 1240 1301 1111 0010 4552 4531
 • mBank Bankowość Elektroniczna nr rach. 59 1140 2004 0000 3702 3337 7175

Rachunek w EUR

 • mBank rachunek w EUR PL62 1140 2004 0000 3812 0268 6335
  Numer BIC - BREXPLPWMBK

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: slugocki@kegel24.pl lub pod tel. 71 359 08 33, lub osobiście w Punkcie Sprzedaży przy ul. Robotniczej 72a, we Wrocławiu.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – każda osoba która dokonuje Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 8. Sklep Internetowy www.odziezpokrowce.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.odziezpokrowce.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Sprzedający i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.odziezpokrowce.pl.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.odziezpokrowce.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.odziezpokrowce.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.odziezpokrowce.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy a brakujące dane nie pozwolą na prawidłowe zrealizowanie Zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: paragony, faktury VAT, faktury VAT korygujące.Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się: z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w określonych punktach odbioru.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 4. Kupujący jest obciążany wybranymi przez siebie kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty wysyłki”.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostawy, w razie gdyby któraś opcja nie była możliwa, ze względu na wielkość, wagę, wymiary produktu (a tym samym paczki). W razie gdyby nastąpiła taka sytuacja niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem, w celu otrzymania Państwa potwierdzenia i zgody, na dokonanie zmiany.

§5 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  •        za pobraniem,
  •        przelewem bankowym – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,
  •        rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
   E-RATA raty z Dotpay - to pierwszy na polskim rynku internetowy system sprzedaży ratalnej działający w 100% w trybie online. Dzięki współpracy lidera w rozliczeniach internetowych jakim jest Dotpay S.A. oraz najszybciej rozwijającego się banku w Polsce (Alior Bank), Państwa klienci mogą kupować na raty bez wychodzenia z domu.
   mRaty - to kolejny na polskim rynku internetowy system sprzedaży ratalnej działający w 100% w trybie online.
  •        w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez nią osobę inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 2. Odstępując Konsument może wykorzystać wzór odstąpienia, który stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na innym sposób zwrotu.
 5. Towar winien być zwrócony niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany konsument odsyła towar na swój koszt na adres Sprzedającego.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 9. Możliwości zwrotu nie podlegają towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności dotyczy to towarów na których na zlecenie zamawiającego Sprzedający wykonał wszelkiego rodzaju zmiany, przeróbki, nadruki, hafty lub naszycia.

§8 Gwarancja, rękojmia, procedura reklamacji

 1. Towary będące w ofercie Sprzedającego są pierwszej jakości i na Sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. W przypadku nabycia wadliwego towaru Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji (o ile Sprzedający złożył oświadczenie gwarancyjne).
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Jeżeli nie przewidziano inaczej termin gwarancji wynosi 2 lata od wydania towaru. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 4. Sprzedający w ramach rękojmi odpowiada wobec Konsumenta za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Reklamację można złożyć w siedzibie Sprzedającego lub w każdym z punktów sprzedaży, za pomocą telefonu, e-mail, lub pocztą.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 8. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 9. Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 10. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Logic Inwest Grzegorz Sługocki z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Sygietyńskiego 3/21,  58-506 Jelenia Góra Zarejestrowany pod numerem NIP: 6111367735, Regon: 020676897. (2) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (3) Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa (4) Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy (5) Dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy/wygaśnięcia umów (6) Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych (7) Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu (8) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulaminu jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub z którąkolwiek z klauzul niedozwolonych określonych w Rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK to staje się ono nieważne a zakres praw i obowiązków stron ustala się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pozostałej niesprzecznej treści Regulaminu.